Predispitni poeni 2022/2023

Podaci o poenima ostvarenim za vreme trajanja kursa se nalaze ovde.