Nadoknada za studente koji su kasnije upisali studije

Studenti koji su master studije upisali u drugom i trećem upisnom roku (brojevi indeksa 3114 do 3144) mogu do četvrtka, 12. januara da urade sledeće testove:

Napomena. Mogućnost nadoknade predispitnih poena ograničena je na isključivo na studente koji su upisali master studije u drugom ili trećem upisnom roku!