Nadoknada za studente koji su kasnije upisali studije

Studenti koji su master studije upisali u drugom i trećem upisnom roku (brojevi indeksa 3155 do 3162, 3301 do 3304) mogu do srede, 10. januara u 17 časova da urade sledeće testove:

Napomena. Mogućnost nadoknade predispitnih poena ograničena je na isključivo na studente koji su upisali master studije u drugom ili trećem upisnom roku!