Poziv za učešće u istraživanju

Drage koleginice i kolege, istraživačima sa FASPER-a i Instituta za medicinska istraživanja su potrebni ispitanici za studiju u kojoj ispituju odnos između sklonosti ka riziku i kognitivnih procesa.  

Propozicije. Ukoliko se odlučite da uzmete učešće u studiji, od vas će se očekivati da uradite ukupno tri zadatka i popunite jedan upitnik za šta će vam ukupno biti potrebno između 40 i 60 minuta. Učešće u istraživanju nosi četiri dodatna predispitna poena, ali samo ukoliko se do kraja popune sva četiri testa (tri zadatka i upitnik). Zadatke morate raditi sa računara/laptopa, jer sa mobilnog telefona neće raditi, dok se upitnik može popunjavati i sa mobilnog telefona. Najbolje bi bilo da odvojite vreme i zadatke uradite što pre možete, istog dana, tj. jedan za drugim, sa kratkim pauzama između ukoliko vam budu bile potrebne. S obzirom na to da ćete u nekima od zadataka prikupljati virtuelne poene, trudite se da ih prikupite što više, tj. ponašajte se kao da igrate za pravi novac. Krajnji rok za učešće u istraživanju je 13. novembar 2023. u 23:59.

Anonimnost i evidentiranje učešća. Učešće u istraživanju je dobrovoljno i anonimno. Pre početka svakog zadatka i upitnika biće vam date instrukcije za generisanje vaše šifre za identifikaciju. Ova šifra osigurava anonimnost svakog ispitanika, tj. niko od istraživača neće moći da poveže podatke iz zadataka i upitnika sa Vašim brojem indeksa. Na kraju zadataka automatski će se otvoriti novi prozor u kome ćete upisati Vaš broj indeksa koji je potreban za evidentiranje vašeg učešća u istraživanju. Zbog toga, važno je da svaki zadatak uradite do kraja i da sačekate nekoliko trenutaka da Vam se automatski pojavi prozor za upis broja indeksa. Na kraju upitnika prozor za upis broja indeksa se ne pojavljuje automatski već se do njega dolazi klikom na dugme “prosledi”, o čemu ćete ponovo dobiti uputstvo na kraju samog upitnika.   

Linkovi. Na linkovima ispod nalaze se zadaci. Molimo Vas da zadatke i upitnik radite datim redosledom.

Za bilo koja pitanja ili dileme možete se obratiti na email adresu marija.stankovic@imi.bg.ac.rs.