Poziv za učešće u istraživanju 2

Link ka trećoj fazi istraživanja na projektu Reason4Health (Fond za nauku Republike Srbije, projekat 7739597) se nalazi ovde. Rok za učešće u trećoj fazi je sreda, 27. decembar.

Učešćem u istraživanju dobijate tri dodatna predispitna poena, ali samo ukoliko učestvujete u sve tri faze.  

Anonimnost i evidentiranje učešća. Učešće je dobrovoljno i anonimno. Pre početka svake faze biće vam date instrukcije za generisanje šifre za identifikaciju koja osigurava anonimnost svakog ispitanika i niko od istraživača neće moći da poveže vaše odgovore sa vašim identifikacionim podacima. Na kraju zadataka automatski će se otvoriti novi prozor u kome ćete upisati broj indeksa koji je potreban za evidentiranje vašeg učešća.

Za pitanja i dileme u vezi sa učešćem u ovom istraživanju možete se obratiti na email adresu reason4health@f.bg.ac.rs.