Osnovna literatura

  • Teovanović, P. (2020). Statistika u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji. Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Dopunska literatura

  • Palant, Dž. (2009). SPSS: priručnik za preživljavanje. Mikro knjiga.
  • Gos-Sampson, M. A. (2020). Statistička analiza u programu JASP: Vodič za studente. (besplatna publikacija)
  • Fajgelj, S. (2007). Metode istraživanja ponašanja. Centar za primenjenu psihologiju, str. 632-658.