Obavezna literatura

  • Todorović, D. (2008). Metodologija psiholoških istraživanja. CPP, Beograd, str. 11-85, 193-261, 277-298, 309-340, 374-385, 400-456.
  • Dragićević, Č. (2002). Statistika za psihologe. CPP, Beograd, str.  8-20, 25-28, 61-74, 84-91, 99-121, 151-172, 189-195, 208-211, 225-238.
  • Prezentacije sa predavanja

 

Dopunska literatura

  • Todorović, D. (2008). Metodologija psiholoških istraživanja. CPP, Beograd, str. 477-485.
  • Fajgelj, S. (2007). Metode istraživanja ponašanja. CPP, Beograd, str. 632-658.