Datum polaganja: 14/06/2021, od 18:00 do 18:50.
Upis ocena: četvrtak, 17/06 u 9:00.

Na upis ocena treba doneti popunjenu ispitnu prijavu i indeks sa popunjenim nazivom predmeta i datumom polaganja ispita.
Lično prisustvo nije obavezno.

IndeksPredispitniBonusIspitUkupnoOcena
2020/312125547778
2020/313720541667
2020/312625533637
2020/308923534627
2020/330525531617
2020/316018533566
2020/31322529546
2020/320510537526
2020/32082328516
2020/3204132639
2020/3008102636
2020/30071052035
2020/321003131
2018/313792029
2020/302551520