Opis zadatka. Doktorandi kroz prezentaciju i primere prikazuju jednu statistički tehniku prema rasporedu iz tabele.

Za svaku tehniku (analizu, test) treba prikazati:
(1) Kada se (na kojim podacima/varijablama) analiza primenjuje?
(2) Šta data analiza radi (konceptualni opis) i na koji način to radi (matematički opis)?
(3) Koji su preduslovi, ukoliko postoje, za primenu date tehnike?
(4) Kako se sprovodi analiza u SPSS-u? Koji su dodatna podešavanja važna? Koje rezultate iščitavamo iz ispisa?
(5) Kako se date analize prikazuju u skladu sa APA pravilima (u okviru teksta, tabelarno i/ili grafički).

Pored toga, potrebno je osmiliti i praktični zadatak za ostale kolege. Po pravilu, zadatak podrazumeva primenu prikazane tehnike na podacima koje je svako od doktoranada prikupio u okviru svog istraživanja.

DatumTemaPrezenter
18. februarČišćenje baze podatakaTeovanović
18. februarStatistika kategoričkih varijabliTeovanović
25. februarMere centralne tendencije (prosek, mod i medijana)Stefios
25. februarMere varijabilnosti (varijansa, SD, raspon, IQR)Jevđenović
25. februarOpis numeričke varijable po grupama (SPSS - split file, select cases)Đorđević A.
25. februarPomoć i koordinacijaStojanović
4. martSumarni skor i pouzdanostTeovanović
4. martNormalna raspodela - pojam i testovi za proveruJoković
4. martOdstupanja od normalne raspodele (numerički i grafički pokazatelji)Zorić
11. martInferencijalna statistika Teovanović
11. martT-test za nezavisne uzorkeĐorđević S.
11. martT-test za zavisne uzorkePopović
18. martJednofaktroska ANOVA za neponovljena merenjaDinić
18. martJednofaktroska ANOVA za ponovljena merenjaPopović
18. martDvofaktorska ANOVA - pojam interakcijeMiljković
25. martBivarijatna korelacijaAničić-Lević
25. martJednostruka regresijaTošić
1. aprilParcijalna i semiparcijalna korelacijaStojanović
1. aprilAnaliza kovarijanse (ANCOVA)Dobrić

Literaturu i izvore za ovaj zadatak studenti sami nalaze. U slučaju potrebe za konsultacijama pisati na teovanovic@fasper.bg.ac.rs.