Zadatak 1. Prikupljanje i unos podataka

Uputstvo za formiranje baze i unos podataka nalazi se ovde (napomena: svaki ajtem treba tretirati kao pojedinačnu varijablu). Rok za formiranje baze i unos podataka je petak, 19. februar 2021, do kada treba poslati bazu (.sav ili .xls format) na e-mail adresu teovanovic@fasper.bg.ac.rs. Uz bazu podataka treba poslati i nacrt istraživanja.
Na prva predavanja u drugom semestru, koja se održavaju u ponedeljak, 22. februara sa početkom u 18:00, poželjno je poneti laptop sa instaliranim softverima (JASP, SPSS) i bazom podataka.

Svi dostavljeni nacrti i baze podataka nalaze se ovde.